Materials

Per poder treballar aquest projecte s'ha elaborat un dossier docent en el que podreu trobar totes les propostes que us proposem. Heu de tenir present que podeu ampliar les propostes presentades o treballar aquelles que cregueu més oportunes.

També s'ha elaborat un quadern de camp en el que hi podeu trobar un total de 10 fitxes que podeu treballar tal com us les presentem o adaptar-les a les necessitats del vostre alumnat o  platja d'estudi.

Cada fitxa porta indicat si està pensada per treballar-la a l’aula o a la platja:
 

Les fitxes 1, 2 i 4 es proposen per introduir l’activitat i la platja que s’estudiarà a l’alumnat abans de fer les sortides perquè es posin en situació.

Les fitxes 3, 5, 6 i 7 són diferents observacions que es fan a la platja. Aquestes s’hauran de fer almenys en una de les sortides a la platja. En algunes es recomana dividir la classe en petits grups.

La fitxa 8 és el protocol de mostreig de la sorra i cal fer la cada cop que es faci la sortida.

Les fitxes 9 i 10 serveixen per aprofundir més sobre els plàstics i reflexionar sobre la responsabilitat de cadascú respecte l’entorn.

També es proposa fer una campanya de comunicació per fer coneixedors als companys del centre educatiu, veïns del barri ... sobre l’estudi realitzat i les conclusions extretes.


Descarrega't la Guia pel docent

Descarrega't el Quadern de camp

Protocol de mostreig (demana'l a educacio@mmb.cat)