Materials

Observadors del mar -  microplastic watchers és una proposta educativa pensada perquè el centre docent treballi de forma totalment independent. Consta d'un conjunt de 10 propostes didàctiques i el o la docent és qui escull si treballar-les totes; o si fer-ne només algunes; o bé que serveixin d’orientació d’un projecte que el o la docent es faci a mida de les necessitats i interessos del seu alumnat. 

És important assegurar la recollida de dades de micro i mesoplàstics i seguir estrictament el protocol de mostreig perquè les dades tinguin la validesa científica que es requereix. D’altra banda, cal tenir present que hem de, en tot moment, assegurar que l’alumnat mobilitzi les seves idees prèvies mitjançant preguntes, pluja d’idees, etc.

Cadascuna de les propostes didàctiques es presenta enforma de repte. S’ha elaborat una fitxa que es pot utilitzar tal qual o fer-ne les adaptacions que es considerein necessàries. Totes les propostes tenen la mateixa estructura.

Context

Es presenta la proposta didàctica.

Repte

Es planteja la poposta didàctica i el que cal fer.

Com ho farem

S’explica pas per pas com es desenvolupa l’activitat.

Podeu consultar

Recull de recurosos web que poden ser útils per desenvolupar la proposta.

Com fer la comunicació de la recerca?

Al finalitzar l’activitat, es proposa que l’alumnat comuniqui els resultats i les conclusions del que han treballat durant la seva recerca científica. La forma de comunicar-ho és lliure i a escollir per cada centre educatiu. Es pot fer una exposició, un vídeo, una presentació ...

Què cal tenir present a l’hora de comunicar els resultats i conclusions?

  • Elaborar un guió que reculli allò que es vol transmetre. El guió ha de tenir present els objectius, continguts, materials necessaris, difusió.
  • Decidir quin és el públic a qui es vol comunicar: companys del centre educatiu, veïns del barri, pares ...
  • Escollir quin element s’utilitzarà per fer la comunicació: exposició, vídeo, publicitat ...
  • Elaborar els elements de la proposta de comunicació.

 


Protocol de mostreig (demana'l a educacio@mmb.cat)