Projecte

Observadors del mar - Mircoplastic watchers és una proposta educativa de ciència ciutadana del Museu Marítim de Barcelona en col·laboració amb l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC),  el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i del Sistema d’Observació i Predicció de les Illes Balears (SOCIB) , en la que l'alumnat es transforma en científics i científiques, amb l'objectiu d’analitzar la sorra de la platja i recollir dades sobre la presència de microplàstics i mesoplàstics.

L'alumnat participant forma part d'una xarxa d'estacions de mostreig repartides pel litoral Mediterrani on treballen conjuntament amb la comunitat cientifica  per a fer un diagnòstic de la presència, abundància i variabilitat de micro i mesoplàstics a les platges dels seus municipis. El projecte també contempla una part d’estudi social per avaluar si es produeix algun canvi d’hàbits de les persones que hi participen respecte a l’ús del plàstic. És un projecte que uneix recerca, aprenentatge i sensibilització social. 

Adreçat a l’alumnat de cicle superior d’educació primària i d’educació secundària, Mircroplastic watchers proposa fer partícips els nois i les noies de la recerca científica. Les dades recollides del procés d’investigació que es fa a la platja es comparteixen en el web del projecte Observadors del mar i la comunitat científica les utilitzaran per fer la seva recerca.
 

La contaminació per plàstics actualment suposa un greu problema pel medi marí conseqüència d’un ús exagerat i d’una mala gestió dels residus generats. El plàstic es fragmenta i són aquests fragments de mida més petita els que potencialment poden arribar al medi marí i tenir un impacte elevat en els organismes. 

Els objectius de projecte són:

    Conèixer el raonament i mètode científic participant en un projecte de recerca real i interaccionant amb l’equip científic.

    Obtenir un diagnòstic ampli de què succeeix a les platges, que ajudi a la cerca de solucions.

   Prendre consciència envers la problemàtica dels micro i mesoplàstics en el medi marí i adoptar hàbits de consum responsable d'acord amb el coneixement científic.

   Treballar en equip de forma cooperativa i autònoma, en un espai d’aprenentatge fora de l’aula.

    Desenvolupar l’esperit crític i enfortir el compromís envers la preservació de l’entorn natural, en especial del medi marí.

   Viure una experiència motivadora i saludable relacionada amb la ciència i la tecnologia, gràcies a l’ús de l’aplicació mòbil.

 

Com s’organitza?

 

L’activitat Observadors de la platja està pensada per treballar en diferents fases: 

 
1.    Sessió de contextualització de la problemàtica i objectius del projecte a l’aula.


2.    Sessió de mostreig a la platja.


3.    Sessió de separació i anàlisi de mostres al laboratori o aula.


4.    Pujada de resultats a la plataforma web d’Observadors del mar i anàlisi de resultats.


5.    Discussió de resultats i accions de sensubilització per fer visible la problemàtica, recerca de solucions al propi centre o fora.

 

Com es treballa?

 

L’alumnat que hi participa viu la recerca científica com una realitat, en palpa el seu funcionament i objectius, en aquest cas per fer front a una problemàtica ambiental molt concreta. Durant el procés s’aprèn de forma competencial, aprenentatges que de ben segur repercutiran en altres àmbits de la vida de l’alumnat. 

El projecte està plantejat perquè es promogui el treball en grup i de manera autònoma en espais d’aprenentatge fora de l’aula (platja, aula, laboratori, carrer, institucions…). A més porta implicit un paper de sensibilització sobre la problemàtica dels micro i mesoplàstics en el medi marí. En darrer terme hi ha la voluntat que el propi alumnat  faci d’altaveu cap a la societat de la problemàtica, creï opinió i promogui accions de transformació. És una manera d’enfortir el seu compromís envers la preservació de l’entorn natural i en especial del medi marí i adoptar hàbits de consum responsable.
 

El servei que es realitza es basa en una col·laboració estreta entre la comunitat científica, professorat i alumnat. El protocol ha estat adaptat perquè pugui desenvolupar-lo l'alumnat  a l’hora que manté la seva rigorositat científica.

Materials educatius