Centres Coordinadors

En tot el territori català hi ha centres coordinadors dels mostrejos. Aquests centres són estacions de recollida de dades que es pujaran en el web Observadors del mar. D'aquesta manera tota la comunitat científica hi tindrà accés.

Els centres coordinadors són: