Projecte

Observadors del mar - Plàstic 0 és una proposta educativa de ciència ciutadana del Museu Marítim de Barcelona en col·laboració amb l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), en la que els alumnes es transformen en científics, amb l'objectiu d’analitzar la sorra de la platja i recollir dades sobre la presència de microplàstics, mesoplàstics i macroplàtics


Els alumnes participants formen part d'una xarxa d'estacions de mostreig repartides per tot Europa. El conjunt de dades obtingudes en els diferents punts de mostreig seran d'una gran vàlua per als científics que estudien la presència de microplàstics a les platges d'arreu.

Adreçat a l’alumnat de cicle superior d’educació primària i d’educació secundària, Observadors de la platja proposa fer partícips els alumnes de la recerca científica. Les dades recollides del procés d’investigació que es fa a la platja es comparteixen en el web del projecte Observadors del mar i els científics les utilitzaran per fer la seva recerca.

Amb aquest procés participatiu es crea coneixement de forma conjunta i l’alumnat participa en una experiència molt vivencial que afavoreix el seu procés d’ensenyament i aprenentatge.

Es plantegen 3 objectius principals a treballar:

  • Participar en la recerca científica a través de l’experimentació.
  • Reflexionar sobre la importància de les nostres actituds per preservar el nostre entorn.
  • Sensibilitzar als nois i noies sobre la problemàtica dels residus sòlids i microplàstics al litoral.

Com s’organitza?

L’activitat Observadors de la platja està pensada per treballar en 3 fases:
  • Treball previ a l’aula per posar en context a l’alumnat.
  • Sortida a la platja per recollir les dades que seran d’ús per a la recerca científica. També es poden fer sortides puntuals.
  • Treball posterior a l’aula per contrastar resultats i extreure conclusions.

Com es treballa?

Observadors de la platja és una proposta educativa pensada perquè el centre docent treballi de forma totalment independent. Consta d'un conjunt de 10 propostes didàctiques i el docent és qui escull si treballar-les totes; o si fer-ne només algunes; o bé que serveixin d’orientació d’un projecte que el docent es faci a mida de les necessitats i interessos del seu alumnat.

És important assegurar la recollida de dades de microplàstics i seguir estrictament la metodologia proposada perquè les dades tinguin la validesa científica que es requereix. D’altra banda, cal tenir present que hem de, en tot moment, assegurar que l’alumnat mobilitzi les seves idees prèvies mitjançant preguntes, pluja d’idees, etc.

De cadascuna de les propostes didàctiques s’ha elaborat una fitxa que es pot utilitzar tal qual o fer-ne les modificacions que es considerein necessàries. Totes les fitxes tenen la mateixa estructura. Es divideixen en 4 o 5 seccions:

Què farem?

S’enumeren els punts que es treballaran a la fitxa.

Per què ho farem?

S’explica breument per què és interessant treballar el contingut de la fitxa o es fa una introducció del tema a tractar.

Què necessitarem?

En algunes s’indica el material que cal fer servir.

Anem per feina!

Es detalla el procediment a seguir. 

Per acabar...

Es plantegen unes preguntes per reflexionar sobre el que s’ha treballat o per ampliar els coneixements. Aquesta secció és aconsellable fer-la a l’aula perquè sovint és necessari tenir fonts d’informació accessibles per poder fer consultes.

Materials educatius